>

1.Code tag all friend : http://pastebin.com/
2. Code inbox : http://pastebin.com/
3. Code post wall : http://pastebin.com/
4. Code xác nhận bạn bè : http://pastebin.com/
5. Code gợi ý kết bạn : http://pastebin.com/raw/6VUu
6. Code làm tên facebook 1 chữ: http://pastebin.com/raw/eYhSrY
7. Code mời like fanpage : http://pastebin.com/raw/6Uc
8. Code thêm mem vô groups :http://pastebin.com/raw/scbU
9. Code tag : http://pastebin.com/raw/2b
10. Code unfriend : http://pastebin.com/raw/
11. Code thoát all groups : http://pastebin.com/raw/jaY5rcxY
12. Code thêm all friends vào groups : http://pastebin.com/r(lưu ý : có thể bị chặn tính năng thêm bạn vào nhóm )
13. Code post wall : http://pastebin.com/raw/T
14. Code ib all friends : http://pastebin.com/raw/HJKXQ
16. Code giật lác nát fb : http://pastebin.com/raw/4U
17. Code dọa ma : http://pastebin.com/raw/k6P
18. Code giao diện sạch : http://pastebin.com/raw/mPgK9zbK
19. Code post all groups : http://pastebin.com/raw/69yww1sk
20. Code mời like page : http://pastebin.com/gf
21. Code Bỏ Qua Yêu Cầu Kết Bạn : https://pastebin.com/fhf
22. Code Hại Não : http://pastebin.com/dgdf
23. Code đồng ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=Tq1

DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi