>

- Giao diện được mod từ code John CMS do trang wapbuilder FVNN.mobi phát triển và đặt làm mặt định cho wapbuilder mới tạo.
- Về bề ngoài thì giao diện gọn nhẹ, giao diện màu xanh đơn giản. Được mod đường link đẹp dùng làm forum thì chỉ cần mod lại đường dẫn một chút.
- Demo: vào fvnn.mobi xem wap nào mới được tạo đó mà xem nhé mình mới vọc rồi đổi giao diện khác rồi nên không còn demo live.
- Xem tạm một số hình ảnh demo
johncms
johncms

john cms
john cms


Chủ yếu là mò và hiễu một ít về John CMS mã nguồn đơn giản mong là không ai hỏi gì thêm.

DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


user Dalan (ngày 14/05/18 lúc 09:44) : Chao
user Đỵt (ngày 16/10/17 lúc 09:56) : Code đâu???
user Kokoropie (ngày 25/09/17 lúc 05:49) : Fuck! Code?
user TOMDZ (ngày 15/05/17 lúc 03:53) : The Fuck ?? Code đâu ??
ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi