>

Code viết & share by Văn Thạch

Hướng dẫn sử dụng:

- Vào incfiles/lib/gzip.lib.php kéo xuống cuối file để config data

- Vào account/fb_login.php để chỉnh sửa api facebook

- Vào dropbox/upload.php thay đổi app_key và app_serect dropbox để dùng

- Vào forum/tool/addfile.php để thay đổi app_key và app_secret dropbox để dùng

- Không hiểu thì inbox trên nhanhnao.xyz nhé

- Import data data_nhanhnao.sql nhé

- Tự đăng kí một nick mới rồi set lên rights 9 mà dùng nhé

- Để bảo mật hơn thì bạn chmod thư mục incfiles thành 0100 nhé Ok nhé

Download: Code & DataAi thật sự cần thì mail or cmt bên dưới. Không share cho vô danh. [*]


Copy ghi nguồn: PHONHO.
Source by Nhanhnao.

DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


user Hieppro (ngày 27/08/18 lúc 08:43) : Anhem4242@gmail.com chia se cho minh code nay voi
user Tuấn Anh (ngày 19/09/17 lúc 12:52) : Anhdoan0019@gmail.com đang rất cần.
user Datdz (ngày 14/07/17 lúc 07:55) : daviddat953@gmail.com. Đang cần :V
ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi