>


Style diễn đàn giống gocadmin- Hướng dẫn tạo phong cách diễn đàn giống như wap trợ giúp đang sử dụng. Mình đi vào hướng dẫn luôn nhé! Từ bảng điều khiển các bạn vào thiết kế > Cài đặt bố trí > diễn đàn. Tại đây có 3 dòng liên kết Danh sách bố cục Diễn đàn, Danh sách bố cục topic và Danh sách bố trí Tin nhắn các bạn click vào từng liên kết để sửa.
- Liên kết 1 "Danh sách bố cục Diễn đàn" là phần sửa giao diện diễn đàn chính thì dùng code sau: (xoá hết code có sẵn đi nhé)
TWIG
  1. <div class="forum" style="border-bottom:solid;border-width:1px;border-color:#9add9a;"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="8%"><div style="text-align:left;border:solid;border-width:1px;border-color:#efe;">{{icon}}div>td><td width="92%" style="text-align:left;border:solid;border-width:1px;border-color:#efe;"><a href="{{forum_url}}">{{forum_name}}a>td>tr>tbody>table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="39%" style="text-align:center;border:solid;border-width:1px;border-color:#ffe;color:#05a;">{{topics}} chủ đềtd><td width="39%" style="text-align:center;border:solid;border-width:1px;border-color:#ffe;color:#05a;">{{messages}} bàitd><td width="22%" style="text-align:center;border:solid;border-width:1px;border-color:#ffe;color:#05a;">{{online}} xemtd>tr>tbody>table>div>


ảnh demo
ảnh demo


- Liên kết thứ 2 "Danh sách bố cục topic" là trang trí phần danh sách chủ đề trong các diễn đàn thì dùng code sau:

TWIG
  1. <div class="topic" style="background:#ffffef;padding:2px;border-bottom:dashed;border-width:2px;border-color:#eeffff;text-align:left">{{topic_icon}} {{lock_icon}} {{pin_icon}} {{poll_notice}} <a href="{{topic_url}}">{{topic_name}}a><div class="paging-new-info" style="background:#eff;border-bottom: 1px solid #71b6b1;padding:2px;margin-bottom:1px;text-align:left">Tạo bởi: <i style="color:#8d00a5">{{author_nick}}i><br>
  2. Số bài viết: {{messages}}div>div>


Ảnh demo
Ảnh demo


- Liên kết thứ 3 "Danh sách bố trí Tin nhắn" là trang trí phong cách bài viết trong các chủ đề thì dùng code sau:

TWIG
  1. <div class="topic_message"><div style="background:#ddeeff;padding-bottom:2px;text-align:center;border-top:solid;border-width:2px;border-color:#99ddFF;color:#005600;"><script type="text/javascript">
  2. stt ;
  3. <b>{{message_date}}b>div><div class="forums" style="border-left:solid;border-right:solid;border-width:1px;border-color:#edeede;"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="8%" style="padding:3px;"><div>{{ api.u.get(author_id).profilephoto ( 4 , true) }}div>td><td width="92%"><div style="background:#ffffee;color:#222222;padding-left:2px;">{{author}}<br><i style="color:#333;">Bài:{{ api.u.get(author_id).frm_posts }} i><i style="color:#00a;">Chủ đề:{{ api.u.get(author_id).frm_topics }}i> <i style="color:#ff0044;">Lv:{{ api.u.get(author_id).level }}i><br>Site: <a href="http://{{ api.u.get(author_id).city }}">{{ api.u.get(author_id).city }}a>div>div> td>tr>tbody>table>div><div style="margin-left:5%;padding:1px;color: #0025d9;text-align:left;border-left:solid;border-right:solid;border-width:1px;border-color:#eeeeee;">{{message}}<div style="text-align:right;"><a href="forums.php?id=quote&f={{api.r.get('f')}}&t={{api.r.get('t')}}&m={{author|slice(92,8)}}"><i style="background:#999;margin:1px;color:#ffffff;padding:1px">Trích dẫni>
  4. a> {%if author_id == api.user_id%} <a href="/forums.php?id=edit_msg&f={{api.r.get('f')}}&t={{api.r.get('t')}}&m={{author|slice(92,8)}}"><i style="background:#999;padding:1px;margin:1px;color:#fff;">Sửai>
  5. a> {%else%}{%endif%}div>{% if edited %}<div style="text-align:center;color: #800086;"><small><b>{{edit_notice}} [{{edit_date}}]b>small>div>{% endif %}div>


Ảnh demo
Ảnh demo

style , dien-dan , gocadmin.wap.mu , wapego.com
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


user Anhsao (ngày 20/09/17 lúc 10:47) : Ôlala có tên mình kìa
ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi