>

Code hiện số thành viên đang ở thư viện ra trang chủ được viết bằng JavaScript, sử dụng thư viện jQuery. Ai cần thì sử dụng nhé [*].

Hướng dẫn:

- Chèn đoạn
vào vị trí muốn hiển thị số người online

- Đoạn js còn lại chèn vào cuối trang

- Nếu có thư viện jQuery rồi thì xóa đoạn đi.

HTML
  1. <div id="lol"></div>
  2. <script src="files/116849/jquery.js"></script>
  3. <script>$(function(){
  4. $.get('library.php', function(data){
  5. data = $(data).find('a[href$="online"]').text();
  6. data = data.replace(/[^\d]/g, '');
  7. $('#lol').text('Đang online: ' + data);
  8. })
  9. })</script>Code không lỗi nên đừng thắc mắc gì nhé! Chỉ copy và like thôi!

Chúc các bạn thành công!

Edited MrKen (03.09.2016 / 09:46)

DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi