>

#1 - V4
* Thông tin :
+ Quản lý : DirectAdmin
+ Disk : 3GB
+ Bandwidth : 100GB
+ E-mails : 1
+ Ftp Accounts : 5
+ Inodes : 17000
* Link :
+ https://www.webbera.co.uk/registration

#2 - V4
* Thông tin :
+ Quản lý : cPanel
+ Addon Domains : 7
+ Aliases : 7
+ Autoresponders : ∞
+ Bandwidth : 777MB
+ MySQL® Disk Usage : 776.23MB
+ PostgreSQL Disk Usage : 776.23MB
+ Disk Usage : 777MB
+ Email Accounts : ∞
+ Email Filters : ∞
+ Forwarders : ∞
+ FTP Accounts : ∞
+ CPU Usage : 100
+ I/O Usage : 1024 KB/s
+ IOPS : 1024
+ Virtual Memory Usage : 2GB
+ Entry Processes : 40
+ Physical Memory Usage : 1GB
+ Number Of Processes : 100
+ MySQL® Databases : ∞
+ PostgreSQL Databases : ∞
+ Subdomains : ∞
* Link :
+ http://broadwayus.com/cart.php?a=add&pid=1

#3 - V4
* Thông tin :
+ Quản lý : cPanel
+ Disk : 100MB
+ Bandwidth : 5GB
+ MySQL : 5
+ Server Location : USA,IIX,SG,EU
* Link :
+ https://www.solusibisnis.net/cart.php?a=add&pid=6

#4 - V4
* Thông tin :
+ Quản lý : ***
+ Disk : 256MB
+ Bandwidth : 10GB
+ MySQL : 1
* Link :
+ https://ping-hosting.com/cart.php?a=add&pid=30

Như đã thấy # nào cũng có v4 nên mấy cái này được mình copy tại v4u. Đừng hỏi mình tại sau có nhé.

host-free
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi