>

Nó sẽ hiện 1 liên kết "Xem thêm bài đăng" để các bạn next trang đến hết thì thôi chứ không hiện các số trang.TWIG
  1. {%if api.r.get('pusl6')%}{%set cpage=api.r.get('pusl6')%}{%else%}{%set cpage=1%}{%endif%}
  2. {%if cpage < 17%}<a href="/main.php?pusl6={{cpage+1}}">Xem thêm tina>{%endif%}
Copy Code

Ở đây có 2 chú ý cho các bạn:
1. pusl6 thì số 6 ở đây là số ở phần chuyển trang gốc. Xem đường dẫn các bạn sẽ thấy.
2. số 17 là tổng số trang shoutbox. Vì mình đặt số tin nhắn mỗi trang là 6 nên mình sẽ có 17 trang. Các bạn có thể đặt khác nên cần thay số này theo cài đặt trên wap bạn.


Chúc các bạn thành công!

DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi