>

Thực tế thì ít ai dùng tới ID vì chúng khá là khó nhớ. Nó chỉ có ích khi tên nick sử dụng các ký tự đặc biệt mà một số máy không hỗ trợ.

Bước 1: Thêm mã twig vào nơi bạn muốn đặt code:

Code số 1

TWIG
  1. <div class="title">Đăng nhập bằng UID</div>{% if api.r.get('_fb')!="log_id" %}<form action="{{api.r.getRequestUri()}}&_fb=log_id" method="post"><div class="center">Mã UID:<br><input name="nick_id" type="number" maxlength="8"><br>Mật khẩu:<br><input type="password" name="pass"><br><input type="submit" value="Đăng nhập"></div></form>{% else %}{% set id=api.r.get('nick_id') %}<div style="margin:1px" class="left">{% if api.u.get(id).nick=="" or id=='' %}<mark>{{id}}</mark> không tồn tại.{% else %}<b>- Tên:</b> {{api.u.get(id).nick|raw}}<br><b>- Mật khẩu:</b> {% if api.r.get('pass')=='' %}(empty){% else %}{{api.r.get('pass')}}{% endif %}<br><br><a href="main.php?id=log&nick={{api.u.get(id).nick|raw}}&pass={{api.r.get('pass')}}&rem=1">Xác nhận</a>{% endif %}</div>{% endif %}


Bước 2: Test thôi.

Giải thích: Code twig đăng nhập bằng ID, quan trọng nhất là mã twig chuyển ID thành nick. Đơn giản: {{api.u.get(123456).nick|raw}}. Với 123456 là ID người sử dụng. {{api.r.get('nick_id')}} là hàm lấy ID mà người dùng đã nhập. Tổng hợp: {{api.u.get(api.r.get('nick_id')).nick|raw}}
-----------------------
Code trên khá đơn giản. Chia sẻ cho một số bạn cần. Code có thể dùng js onload để đăng nhập nhanh hơn. TWIG trên giúp người dùng có thể kiểm tra nick trước khi đăng nhập, và quá trình đăng nhập hoàn toàn bảo mật nhé. ^,^

Chúc thành công! [*]

Danh Sách Chapter
dang-nhap-bang-id-wapego
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi